Вие се намирате в: Начало

Нови оферти

Добре дошли в сайта на “ВИГОР-7” ЕООД

 

Фирма “ВИГОР-7” ЕООД стартира дейността си в град София през 1996 година. От създаванети си до момента сме осъществявали търговия с канцеларски материали, търговия и транспорт на петролни продукти и търговия с товарни автомобили и строителна техника.

През 2007 година се роди идеята да извършваме превоз на стоки в страната. Обстоятелствата в транспортния бизнес ни тласнаха да започнем и международен транспорт. Благодарение на добрия екип тази дейност се развива отлично. Създадохме много контакти с клиенти, които са доволни от нашите услуги и във всеки един момент могат да разчитат на нас.

Превозните средства са в отлично техническо състояние, отговарящи на стандарт EURO 5. Оборудвани са с GPS системи за проследяване и GPS навигации. Товарните помещения са с обем от 94 до 96 куб.м. и притежават XL сертификати.

Превозваме товари от и за страните от ЕС, като приоритетни са Унгария и Словакия.

Нашите водачи са с дългогодишен опит в международните превози и винаги подхождат високопрофесионално и отговорно към своите задължения.

Стремим се към постоянно оптимизиране на предлаганата от нас услуга и задоволяване нуждите и специфичните изисквания на нашите клиенти. За нас е важно те да бъдат сигурни и спокойни, че техните стоки ще бъдат транспортирани невредими и в срок. С доказване на нашата коректност и професионализъм успяваме да спечелим доверието на компаниите, които обслужваме и да запазим дългосрочни отношения с тях.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 от месец Декемри 2005 година, а от месец Януари 2010 година по ISO 9001:2008.

От месец Декември 2017 година вече сме сертифицирани по ISO 9001:2015. През всичките тези години стремежът ни е да намерим нашето място на пазара, като предлагаме високо качество на стоките и услугите, при условие на ясни търговски отношения, непрекъснат контрол на процесите, постоянна обратна връзка с клиентите.коректно обслужване и професионално отношение към всеки. Имаме дългогодишни търговски отношения с клиенти от производствената сферa, пътното строителство, туризма, предприятия с държавно участие, общини и училища.

 

Нa 08.02.2021 г. ВИГОР - 7 ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-9623-C01 с предмет „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Резултатите от проекта: постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на стартиране: 08.02.2021 г.

Дата на приключване: 08.05.2021 г.

Обща стойност на проекта: 10 000 лв.

Финансиране БФП: 100%

 

VIGOUR-7 LTD - Mladost 1 - bl.53, en.2, parter, atelier 1 - BULGARIA ( Sofia ) - TEL. 00359 2 426 90 77 - FAX 00359 2 875 41 39